АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations"

Технологиялық платформалар

Технологиялық платформалар (ТП) әлемдік практикада бәсекеге қабілетті және жоғары технологиялық экономиканы қалыптастыру құралы ретінде өзінің тиімділігін дәлелдеді.

Еуропалық Комиссияның тәсіліне сәйкес ТП – ғылыми-техникалық дамудың жалпы пайымы мен тиісті технологияларды әзірлеуге ортақ тәсілдер төңірегінде мемлекет, бизнес, ғылым және білім өкілдерінің бірігуі болып табылады. ТП шеңберінде ғылым, инновациялар мен технологияларды дамытуға бағытталған ЕО негіздемелік бағдарламаларын іске асыру үшін ғылыми-техникалық басымдықтар қалыптастырылады (2021 жылдан бастап инновациялар мен технологияларды енгізуге, ШОБ пен кәсіпкерлікті қолдауға негізгі екпін берілетін болады).

Согласно подходу Европейской Комиссии, ТП – объединение представителей государства, бизнеса, науки и образования вокруг общего видения научно-технического развития и общих подходов к разработке соответствующих технологий. В рамках ТП формируются научно-технические приоритеты для реализации Рамочных программ ЕС, ориентированных на развитие науки, инноваций и технологий (начиная с 2021 г. основной акцент на внедрение инноваций и технологий, поддержку МСБ и предпринимательства).

Қазақстан Республикасында келесі басым бағыттарда ТП пайымы қалыптастырылды және іске асыру басталды:

  • GovTech – цифрлық экожүйе және адами капиталды дамыту есебінен халық пен бизнеске қызметтер көрсететін инфрақұрылым ретінде мемлекеттің функцияларын қайта құру
  • Industry 4.0 – мемлекеттік қолдау шараларын тарта отырып, нарық драйверлері – «Маяк» кәсіпорындарының сыни массасын цифрландыру
  • SpaceTech – Жерді қашықтықтан зондтау тобын құру, SpaceTech-тің «жердегі» технологияларды дамытуға қосқан үлесі
  • GeoTech – ҚР кеңістіктік деректерінің ұлттық инфрақұрылымын құру
  • Smart City – Smart City бойынша қалыптастырылған эталондық стандарт негізінде Қазақстан қалаларында кешенді цифрлық шешімдерді енгізу бойынша озық практикаларды тарату және тәжірибе алмасу
  • E-Industry – импортты алмастыруды қамтамасыз ету және экспортты дамыту мақсатында отандық электрондық өнеркәсіп кәсіпорындарын қолдау үшін құқықтық және институционалдық жағдайлар жасау
  • FinTech – АХҚО базасында өңірде қаржылық технологиялар орталығын дамыту
  • GreenTech – жасыл экономикаға жедел көшу мақсатында нарық сұранысына бағдарланған «жасыл» технологияларды коммерцияландырудың тиімді жүйесін дамыту
  • Artificial Intelligence – жасанды интеллект элементтері бар деректерді сақтау, басқару және талдау инфрақұрылымымен қамтамасыз ету
  • AgriTech – цифрлық технологияларды қолдана отырып, ауыл шаруашылығы саласын қарқынды дамыту

Технологиялық платформалар