АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations"

Өтінім берушілердің назарына:

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 959 қаулысымен «Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» акционерлік қоғамы Ұлттық Технологиялық даму саласындағы ұлттық институты болып айқындалды.

Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган – Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен «Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» АҚ инновациялық гранттар беру операторы болып айқындалды.

Кейіннен «Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» АҚ «QazInnovations» Инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ болып атауы өзгертілді.

Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық гранттар беру

Грант сомасы және жүзеге асыру мерзімі

1-кезең: 20 млн теңгеден аспайды, іске асырудың максималды мерзімі – 6 ай

2-кезең: 80 млн.теңгеден аспайды, 2-кезеңді жүзеге асыру мерзімі 18 айды құрайды.

Жобаны іске асыру сомасының кемінде 10%-ын өтінім берушіден қоса қаржыландыру

КІРУ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Бірінші кезеңде:

 1. бизнес-инкубациялау және (немесе) акселерациялау бағдарламасын аяқтау;
 2. ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтiң аяқталған нәтижелерiнiң немесе өнiмнiң экспериментальдық тәжiрибелiк үлгiсiнiң немесе бастапқы конструкцияның (MVP) болуы;
 3. маркетингтік зерттеулерде тәжірибесі бар коммерцияландыру жөніндегі маманды қоса алғанда, 5 (бес) адамнан аспайтын білікті маманнан тұратын команданың болуы (грант есебінен қоса қаржыландыру үшін);
 4. шағын кәсіпкерлік субъектісі;
 5. Жобаны іске асыру сомасының кемінде 10%-ын өтінім берушіден қоса қаржыландыру

Бірінші кезеңнен өту екінші кезең үшін іріктеу бойынша конкурсқа қатысудың міндетті шарты болып табылады

 

Екінші кезеңде:

 1. өндіруге және (немесе) өткізуге дайын өнімнің болуы;
 2. өнімді жылжытудың маркетингтік жоспарының болуы;
 3. екінші кезеңдегі қаражат сомасының кемінде 30 (отыз) пайызы мөлшерінде инвестицияларды тарту; бизнесте тәжірибесі бар коммерцияландыру жөніндегі маманды қоса алғанда, 7 (жеті) адамнан аспайтын команданың, жоба бойынша салалық мамандарының (грант есебінен қоса қаржыландыру үшін) болуы.
 4. Жобаны іске асыру сомасының кемінде 10%-ын өтінім берушіден қоса қаржыландыру

Қандай шығындар жабылады:

Бірінші кезеңде:

 1. кезеңнің қаражат сомасының 30 (отыз) пайызынан аспайтын немесе 6 000 000 (алты миллион) теңгеден аспайтын соманы құрайтын жобаның топ мүшелерінің жалақысы (салықтар, алымдар және басқа да міндетті төлемдерді қоса алғанда);
 2. үшінші тұлғалармен және (немесе) бірлесіп орындаушылармен орындалған, оның ішінде жабдықты жалға берумен байланысты жұмыстарға және (немесе) көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу;
 3. кезең қаражаты сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын немесе 2 000 000 (екі миллион) теңгеден аспайтын соманы құрайтын іссапар шығыстары (шетелдіктерді қоса алғанда);
 4. кеңсе үй-жайларын жалға алу, оның ішінде өнімді жетілдіру үшін;
 5. апробация және тестілік сатып алу өткізу мақсатында өнімді немесе қызметті жасау (жетілдіру) үшін қажетті материалдарды, құрамдас бұйымдар мен жабдықтарды сатып алу;

Екінші және үшінші кезеңде:

 1. кезеңнің қаражат сомасының 30 (отыз) пайызынан аспайтын немесе 24 000 000 (жиырма төрт миллион) теңгеден аспайтын соманы құрайтын жоба командасы мүшелерінің еңбекақысы, соның ішінде салықтарды, алымдарды және басқа да соған байланысты міндетті төлемдерді қоса алғанда;
 2. үшінші тұлғалармен және (немесе) бірлесіп орындаушылармен орындалған, оның ішінде жабдықты жалға берумен байланысты жұмыстарға және (немесе) көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу;
 3. кезең қаражаты сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын немесе 8 000 000 (сегіз миллион) теңгеден аспайтын соманы құрайтын іссапар шығыстары (шетелдіктерді қоса алғанда);
 4. өнімді немесе қызметті жасау үшін қажетті лицензияларды, жабдықтарды алу;
 5. өнімді немесе қызметті жасау үшін қажетті материалдарды, құрамдас жабдықтарды сатып алу;
 6. кеңсе және (немесе) өндірістік үй-жайларын жалға алу;
 7. кезеңдегі қаражат сомасының10 (он) пайызынан аспайтын маркетингтік шығыстар (тауарды немесе қызметті жылжыту бойынша қызметтерді сатып алу).

Бірінші кезеңде қандай құжаттар қажет

Алдын ала ұсыныс (жоба мен топтың сипаттамасы), үлгі бизнес құрылымы, үлгі жоба командасы және идеяны ұсыну презентациясы

Өтінім бергеннен кейін келесі қадамдар қандай

Алдын ала ұсынысты тіркегеннен кейін Кеңес алдын ала ұсынысты тыңдайды және келесі критерийлер бойынша іріктеу жүргізеді:

– инновациялылық;

– ауқымдылық;

– экспортқа бағдарлану;

– жоба командасының құрамы мен біліктілігі;

– жобаның коммерциялық әлеуеті.

Алдын ала ұсыныстарды тыңдау нәтижелері бойынша Кеңес өтінім берушілерді конкурстың екінші кезеңіне жіберу (жіберуден бас тарту) туралы шешім қабылдайды.

Толық өтінім нені қамтиды

 • Толық өтінім
 • акселерациялық және (немесе) инкубациялау бағдарламасынан өткендігін растайтын құжат
 • Жобаның бизнес – жоспары
 • Шығындар сметасының жобасы
 • Күнтізбелік жоспар жобасы
 • БҚЕ әзірлеуге арналған техникалық ерекшелік
 • Салық берешегінің жоқтығы туралы мәліметтер
 • Клиенттермен жасалған алдын ала шарттардың көшірмелері (оның ішінде ниет шарттары)
 • Команданың біліктілігін растайтын құжаттардың көшірмелері
 • сатып алынатын қызметтердің, материалдардың, құрамдас бөліктердің және жабдықтың әрқайсысы бойынша коммерциялық ұсыныстар
 • Өкілеттіктерді беру туралы шешім (заңды тұлғалар үшін)
 • Жарғы көшірмесі

ТОЛЫҚ ӨТІНІМДЕРДІҢ САРАПТАМАСЫ

 • Технологиялық сараптама – технологиялық іске асырылуы, шаралардың жеткіліктілігі және олардың жарияланған жұмыс көлемі мен мазмұнына таралуы бағаланады, жобаны іске асыру тәуекелдері және жобалық команданың біліктілігі анықталады.
 • Қаржылық-экономикалық сараптама – жобаның іске асырылуының экономикалық орындылығын және қаржылық-экономикалық моделін бағалау мақсатында жүргізіледі. Жоба бойынша шығындардың негізділігі тексеріледі.
 • Құқықтық сараптама – инновациялық гранттар алуға өтінімдердің мазмұнының қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін бағалау және құқықтық талдау.

Жобаның презентациясы қарастырылған ба

Кеңес алдында жобаның питчингі ұйымдастырылады, оның қорытындысы бойынша инновациялық грант беру немесе оны көрсетілетін қызметті алушыға беруден бас тарту туралы шешім қабылданады.

ҚОРЫТЫНДЫЛАР

Жоба питчингінің сәтті аяқталғаннан кейін жоба питчингінен өткен өтінім беруші мен «Qazinnovations» Инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ арасында инновациялық грант беру туралы шартқа қол қойылады.

Грант қаражаты қашан және қайда аударылады

Жобаны іске асыруға қаражат аудару үшін банкте жобаға қатысы жоқ операцияларды жүргізу құқығынсыз оларды депозиттеу шартымен эскроу шот ашылады.

Ақпарат алу үшін телефон: +7-775-623-14-22, +7-7172-79-25-81 (ішкі номер 581), +7-7172-79-25-80 (ішкі номер 580)

Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық грантты алуға алдын ала ұсыныс

Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық грант алуға толық ұсыныс

Шығындар талдамасы бар шығыстар сметасы

Күнтізбелік жоспар

Жобаның бизнес-жоспары

Алдын-ала ұсыным презентациясының құрылымы

Жобаның бизнес құрылымы

Жоба командасының жалақысы туралы ақпарат

Толық ұсыным презентациясының құрылымы

Технологияларды коммерцияландыруға инновациялық гранттар беру қағидаларын бекіту туралы

Публикация күні                                           20.05.2022

Инновациялық гранттар берудiң басым бағыттарын айқындау туралы

Публикация күні                                           17.09.2020

Салаларды технологиялық дамытуға инновациялық гранттар беру қағидаларын бекіту туралы

Публикация күні                                           11.04.2022