АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations"

QazInnovations өткен жылдардың рекордын жаңартты!
Біздің өтініш берушілердің саны 661 өтінімді көрсетті!

Бұрын бұл көрсеткіш 500-ден сәл ғана асып еді.
Әрі қарай-одан да көбейсін!