АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations"

Frequently Asked Questions

СҰРАҚТАР/ЖАУАПТАР

1. ZOOM-конференциясына қайда тіркелуге болады?

https://forms.gle/oGJNRKD7svN3CL7p6  Сілтемесі бойынша тіркелуге болады. Әрі қарай біз Сізге көрсетілген электрондық мекен-жайға сілтеме жібереміз.

2. ZOOM конференциясына өтінімнің мәртебесін қайдан көруге болады?

Тіркелу кезінде сіз көрсеткен байланыстар бойынша, басталғанға дейін бір күн және жарты сағат бұрын конференцияға сілтеме келеді.

3. ZOOM конференциясында көрсетілген презентацияны алуға бола ма?

Ия, ол тіркеу кезінде көрсеткен поштаңызға немесе Whats App арқылы жіберіледі.

4. Инновациялық грантты кім ала алады?

Стартаптар – шағын кәсіпкерлік субъектілері

5. Жобаны іске асырудың қандай кезеңдері қаржыландырылады?

 1. 1) өнімді аяқтау және инвестицияларды тартуды қоса алғанда, коммерцияландыру стратегиясын әзірлеу;

  2) өнімді өндіруді (енгізуді және сүйемелдеуді) іске қосу және оны нарықта іске асыру (коммерцияландыру).

6. Инновациялық грант алу үшін өтініш берушіге қандай талаптар қойылады?

Инновациялық гранттар үш кезеңдегі жобалар үшін есептеледі:

Бірінші кезеңде

 1. бизнес-инкубациялау және (немесе) акселерациялық бағдарламасын аяқтау;
 2. ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтiң аяқталған нәтижелерiнiң немесе өнiмнiң экспериментальдық тәжiрибелiк үлгiсiнiң немесе бастапқы конструкциясының (MVP) болуы;
 3. маркетингтік зерттеулерде тәжірибесі бар коммерцияландыру жөніндегі білікті маманды қоса алғанда, 5 (бес) адамнан аспайтын команданың болуы (грант есебінен қоса қаржыландыру үшін);
 4. шағын кәсіпкерлік субъектісі;
 5. Өтінім берушіден Жобаны іске асыру сомасының кемінде 10%-ын қоса қаржыландыру

 Бірінші кезеңнен өту екінші және үшінші кезеңдерді іріктеу бойынша конкурсқа қатысудың міндетті шарты болып табылады

Екінші кезеңде

 1. өндіруге және (немесе) өткізуге дайын өнімнің болуы;
 2. өнімді жылжытудың маркетингтік жоспарының болуы;
 3. екінші кезеңдегі қаражат көлемінің кемінде 30 (отыз) пайызы мөлшерінде инвестицияларды тарту; 7 (жеті) адамнан аспайтын команданың, оның ішінде бизнес тәжірибесі бар коммерцияландыру жөніндегі маманның, мамандандырылған жоба мамандарының (грант есебінен қоса қаржыландыру үшін) болуы.
 4. Өтініш берушіден Жобаны іске асыру сомасының кемінде 10%-ын қоса қаржыландыру

7. Қандай құжаттар жинау керек?

1 кезеңде:

осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инновациялық грант алуғаалдын ала ұсыныс;

2 кезеңде:

1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инновациялық грант алуға толық ұсыныс;

2) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жобаның бизнес-жоспары;

3) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша күнтізбелік жоспардың жобасы;

4) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша шығындарды түсіндірумен шығыстар сметасының жобасы;

5) заңды тұлғалар үшін – жарғының көшірмесі (үлгілік жарғы негізінде қызметті жүзеге асырған кезде – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік);

6) есепке алуы мемлекеттік кіріс органдарында жүргізілетін берешектің жоқ (болуы) туралы мәліметтер;

7) жабдықты жеткізуге арналған алдын ала шарттардың және (немесе) келісімдердің, оның ішінде лицензиялық келісімдердің көшірмелері (бар болса);

8) жабдықты тасымалдауға (жеткізуге) жасалған шарттардың көшірмелері (бар болса);

9) бағдарламалық өнімге қойылатын талаптардан басқа қажетті мамандарды, олардың жұмыс түрлерін, көлемдерін, мерзімдерін және олардың жұмысына ақы төлеуді сипаттайтын мамандандыру бөлігінде олардың саны көрсетілген бағдарламалық өнімді әзірлеуге арналған техникалық ерекшелік ( бағдарламалық өнімді әзірлеу кезінде);

10) дипломдардың және (немесе) сертификаттардың немесе жоба топ мүшесінің біліктілігін растайтын басқа да құжаттардың көшірмелері;

11) Excel форматындағы жобаның қаржылық үлгісі;

12) акселерациялық және бизнес-инкубациялау бағдарламасының аяқталғанын растайтын құжат.

Шарт жасасу үшін – жоғары органның инновациялық грант беру туралы шарт жасасу туралы шешімі, басшыға және (немесе) уәкілетті тұлғаға инновациялық грантты алуға байланысты құжаттарға қол қою құқығын беру туралы шешім .

Өтінімді портал арқылы берген жағдайда 5, 7, 8 және 12-тармақтарда көрсетілген құжаттар электрондық көшірмелер түрінде ұсынылады.

8. 1 сатыны қаржыландыру

Өнімді пысықтау және оның ішінде инвестицияларды тартумен коммерцияландыру стратегиясын әзірлеу кезеңінде, Сома қоса қаржыландыру шарттарымен беріледі және 20 000 000 (жиырма миллион) теңгеден аспайды.

9. 1-ші кезеңде шығындардың қандай түрлері өтеледі?

 1. кезеңдік қаражат сомасының 30 (отыз) пайызын немесе 6 000 000 (алты миллион) теңгеден аспайтын соманы құрайтын жоба тобы мүшелерінің жалақысы (салықтар, алымдар және басқа да міндетті төлемдерді қоса алғанда);

  үшінші тұлғалар және (немесе) қоса орындаушылар орындаған, оның ішінде жабдықты жалға берумен байланысты жұмыстарды және (немесе) көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу;

  кезеңнің қаражат сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын немесе 2 000 000 (екі миллион) теңгеден аспайтын іс-сапар  шығыстары (шетелдіктерді қоса алғанда);

  кеңсе кеңістігін жалға алу, оның ішінде өнімді жетілдірі үшін;

  апробация және тестілік өткізу мақсатында өнімді немесе қызметті жасау (жетілдіру) үшін қажетті материалдарды, жинақтаушы бұйымдар мен жабдықтарды сатып алу;

10. 2-ші және 3-ші сатыларда қаржыландыру

«Өнімді өндіруді (іске асыруды және сүйемелдеуді) бастау және оны нарыққа енгізу (коммерцияландыру)» кезеңінде 80 000 000 (сексен миллион) теңгеден аспайды.

 1. 2-кезеңде шығындардың қандай түрлері жабылады?
 1. салықтарды, алымдарды және басқа да міндетті төлемдерді қоса алғанда, жоба тобы мүшелерінің жалақысы кезеңдік қаражат сомасының 30 (отыз) пайызынан аспайтын немесе 24 000 000 (жиырма төрт миллион) теңгеден аспайтын мөлшерде;

  үшінші тұлғалар және (немесе) қоса орындаушылар орындаған, оның ішінде жабдықты жалға берумен байланысты жұмыстарды және (немесе) көрсетілетін қызметтерді төлеу;

  кезең қаражаты сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын немесе 8 000 000 (сегіз миллион) теңгеден аспайтын іс-сапар шығыстары (шетелдіктерді қоса алғанда);

  өнімді немесе қызметті жасау үшін қажетті лицензияларды, жабдықтарды сатып алу;

  өнімді немесе қызметті жасау үшін қажетті материалдар мен жинақтауыштарды сатып алу;

  кеңсе және (немесе) өндірістік үй-жайларды жалға алу;

  кезеңдік қаражат сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын маркетингтік шығыстар (өнімді немесе қызметті жылжыту бойынша қызметтерді сатып алу).

  Пайыз тек шығыс бабы бойынша максималды соманы анықтау үшін пайдаланылады.

12. Бизнес-серіктес немесе инвестор тарапынан бірлесіп қаржыландыруға жол беріле ме?

Ақшалай қаражаттың болуын растайтын құжаттарды не грант қаражатын алған жағдайда қоса қаржыландыру сомасын енгізуге дайын екендігі туралы бизнес – әріптестің немесе инвестордың кепілдік хатын ұсынған жағдайда рұқсат етіледі.

13. Өтінімдер қалай қабылданады?

Құжаттар пакеті “QazInnovations” ИДЖҰА” АҚ сайтында электрондық нысанда қабылданады qazinn.kz.

Жұмыс күні аяқталғаннан кейін түскен өтінімдер келесі жұмыс күні тіркеледі.

14. Инновациялық грант беруден бас тарту үшін негіздер

  1. көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дұрыс еместігін анықтау;
  2. грант алушының (көрсетілетін қызметті алушының) инновациялық грант алуға өтінім беруші ұсынған құжаттарының және (немесе) ондағы деректердің (мәліметтердің) осы Қағидалардың талаптарына сәйкессіздігін анықтау;
  3. Гранттық қаржыландыру жөніндегі кеңес теріс шешім қабылдаған жағдайда.

  Индустриялық-инновациялық жобаға бұрын көрсетілген мақсаттарда мемлекеттік қолдау көрсетілсе, инновациялық гранттар беруге жол берілмейді.

15. Қарау рәсімі қалай өтеді?

Қарау рәсімі конкурстық негізде 2 (екі) кезеңде өтеді:

1-кезеңде өтініш беруші алдын-ала ұсынысты “QazInnovations” АҚ операторына Ресми сайт qazinn.kz арқылы немесе AstanaHub.com порталы  арқылы жібереді, одан әрі Кеңес 10 жұмыс күні ішінде өтініш берушінің алдын ала ұсынған питчингін тыңдайды және мынадай өлшемшарттар бойынша іріктеуді жүзеге асырады:

– инновациялылық;

– ауқымдылығы;

– экспортқа бағдарлану;

– жоба командасының құрамы мен біліктілігі;

– жобаның коммерциялық әлеуеті.

Алдын-ала ұсыныстарды тыңдау қорытындылары бойынша Кеңес өтініш берушіні конкурстың екінші кезеңіне жіберу немесе одан бас тарту туралы шешім қабылдайды

2-кезеңде Өтініш беруші операторға толық ұсыныс береді. Бұдан әрі Оператор толық ұсыныстың сараптамасын жүзеге асырады. Өткізілген өтінімдер сараптамасының қорытындылары бойынша кеңеске жіберу үшін сараптамалық қорытынды қалыптастырылады. Кеңес отырысына өтініш беруші өз жобасын бетпе-бет немесе аудио және бейнетіркеу арқылы телекоммуникация құралдары арқылы таныстыру үшін шақырылады.

Қарау нәтижелері бойынша кеңес инновациялық грант беру туралы немесе оны көрсетілетін қызметті алушыға беруден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

16. Өтінімдерді сараптау қалай жүргізіледі?

Өтінімдерді сараптау келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

– технологиялық сараптама аналогтармен салыстырғанда жобаның техникалық іске асырылуы мен технологиялық орындылығының артықшылықтарын белгілеу мақсатында жүргізіледі;

– қаржы-экономикалық сараптама жобаның экономикалық орындылығын, жұмыстардың көлемі мен мазмұнын, сондай-ақ қаржыландырудың сұралатын сомасын бағалау мақсатында жүргізіледі;

– құқықтық сараптама ұсынылған құжаттардың мазмұнын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкестігін талдау мақсатында жүргізіледі.

Технологиялық, қаржы-экономикалық және құқықтық сараптамалар жобалар бойынша бір мезгілде жүргізіледі.

17. Инновациялық грантты игеру мерзімі

Инновациялық грант туралы шарт жасасқаннан кейін жобаны іске асыру мерзімі: 

1-кезең: 20 млн.теңгеден артық емес, іске асырудың максималды мерзімі – 6 ай;

2-кезең : 80 млн.теңгеден артық емес, 2-кезеңді іске асыру мерзімі 18 ай құрайды.

18. Жобаларды іске асыру орны

Қаржыландыру үшін мақұлданған жобаларды іске асыру Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырылады, жобаның қай облыста және қалада немесе Қазақстанның ауданында (ауылында) іске асырылатынын көрсету қажет.

19. Грант алушыға қандай қарсы міндеттемелер ұсынылады?

Гранттың сұратылатын сомасынан кемінде 10% қоса қаржыландыруды тарту, өткізілген инновациялық өнім көлемін кемінде 10% ұлғайту, 2-сатыда инвестицияларды тарту кезең сомасынан кемінде 20%.

20. Егер біз акселерациядан өтпесек не болады?

Акселерация бағдарламасынан өту міндетті болып табылады, қолданыстағы бағдарламалар туралы білуге болады: qazinn.kz/homepage-01/акселераторы

21. Егер алдын ала өтінімде бұрын команданың бір мүшесі көрсетілсе, алайда толық ұсыныс берілген кезде команданың бір мүшесі өзгертілді. Бұл кеңес шешімін қабылдауға әсер ете ме?

Жоқ. Ең бастысы, команданың жаңа мүшесі барлық қажетті талаптарға сәйкес келуі және сіздің жобаңызға барынша қатысуы тиіс.

22. Жобаның ауқымдылығына байланысты жобаны іске асыру орнын өзгерту қажеттілігі бар. Жоба бойынша жұмыстарды Қазақстанның түрлі қалаларында жүргізуге бола ма?

Иә болады. Ең бастысы, жоба өтінімде және Шартта көрсетілген мерзімде іске асырылуы тиіс.

23. Жоба бойынша команда құрамын көбейтуге бола ма?

Болады. Алайда бұл жағдайда қызметкерлер бойынша шығыстар Грант қаражатынан емес, грант алушының өз қаражатынан жүзеге асырылуға тиіс.

24. Күнтізбелік жоспарда қандай жұмыстарды көрсету керек?

Күнтізбелік жоспарда жоба бойынша орындалатын жұмыс түрлерін көрсету қажет. Мысалы: автоматтандыру процестерін құру, таза бөлмені дайындау және т. б.

25. Маркетинг жоспарына қойылатын талаптар

Өнім немесе қызмет нарығын сипаттау, сондай-ақ бағалау қажет. Ішкі және сыртқы нарықтардағы өнімге қолданыстағы және болжамды сұраныстың заттай есептеудегі және ақшалай баламадағы бағасы келтіріледі. Арнайы маркетингтік зерттеулер жүргізілген жағдайда тиісті құжаттаманы қоса беру қажет. Өнімнің артықшылықтары мен бәсекеге қабілеттілігі негізделген. Өнімнің техникалық және құндық көрсеткіштерінің қандай жиынтығы оның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететіні айқындалады.

26. Толық ұсыныс толтырылған жағдайда құжаттарды қандай форматта тіркеу қажет.

Барлық құжаттарды pdf форматында сканерлеп, порталға тіркеу қажет.

27. Егер мен грантты ұтып алсам, онда “QazInnovations” ИДЖҰА” АҚ –на қанша пайыз беруім керек?

“QazInnovations” ИДЖҰА” АҚ пайыздарды алмайды және үлеске кірмейді.

28. Алдын ала және толық өтінімді толтыру туралы қайдан білуге болады?

“QazInnovations” ИДЖҰА” АҚ ресми YouTube арнасынан білуге болады: https://www.youtube.com/channel/UCAj8we8bnlhVHUNrSGx1rZw