АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations"

ҚОҒАМ ТУРАЛЫ

«QazInnovations» Инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ (бұдан әрі – QazInnovations) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инновациялық даму саласындағы ұлттық даму институты және инновациялық обсерватория болып табылады.

QazInnovations жалғыз акционері – «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ.

QazInnovations Қазақстан Республикасының технологиялық саясатын іске асыру, инновациялық гранттар беру, инновациялық инфрақұрылымды дамытуға әдістемелік қолдау көрсету (технологиялық платформалар, салалық технологиялық құзырет орталықтары, бизнес-инкубаторлар) және т.б. аясында бастамаларды қалыптастыруға қатысады.

ҚОҒАМНЫҢ 2031 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ПАЙЫМДАУЫ – инновацияларды тәуелсіз бағалауды және практикалық енгізуді қамтамасыз ететін негізгі бәсекеге қабілетті даму институты – think tank.

ҚОҒАМНЫҢ 2031 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ПАЙЫМДАУЫ – инновацияларды тәуелсіз бағалауды және практикалық енгізуді қамтамасыз ететін негізгі бәсекеге қабілетті даму институты

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ

1. Инновациялық экожүйені дамытуды аналитикалық және әдістемелік қамтамасыз ету

Мақсаты: Инновациялық саясатты жүзеге асыру бойынша бастамаларды қалыптастыру

  • Инновациялық саясатты іске асыруды жетілдіруге ықпал ету
  • Инновация саласындағы озық тәжірибелерді талдау және енгізу

2. Инновациялық қызметті ынталандыру

Мақсаты: Инновациялық және технологиялық әлеуетті арттыру

  • 2030 жылға қарай 10 мың жұмыс орнын құру арқылы инновациялық белсенді кәсіпорындардың үлесін 25%-ға жеткізу
  • Инновациялық гранттар беру
  • 2025 жылға қарай инновациялық өнім көлемін 2,5 трлн. теңгеге жеткізу

3. Қоғам қызметінің тұрақты дамуы және тиімділігі

Мақсаты: Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру

  • Корпоративтік басқару жүйесін дамыту және имиджді арттыру
  • Еңбектің рентабельділік жоспарлы деңгейін және шоғырландырылған еңбек өнімділігін қамтамасыз ету

«QazInnovations» Инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» акционерлік қоғамының 2022 – 2031 жылдарға арналған даму стратегиясы

Публикация күні                                            15.06.2022