АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations"

ИНСТИТУТ ТУРАЛЫ

«QazInnovations» Инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ (бұрынғы «Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» АҚ/«ИТТО» АҚ), БСН 030840000320, «Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын iске асыруға бағытталған ғылыми-инновациялық қызметтi институционалдық қамтамасыз етудi дамыту жөнiндегi кезек күттiрмейтiн шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 1 тамыздағы №775 қаулысына сәйкес 2003 жылы құрылды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» акционерлік қоғамын құру туралы» 2010 жылғы 3 маусымдағы № 508 және «Ұлттық даму институттарының және индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілеттік берілген, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы» 2016 жылғы 30 шілдедегі № 450 қаулыларына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы № 959 қаулысына сәйкес /«ИТТО» АҚ технологиялық даму саласындағы ұлттық даму институты болып анықталды.
2020 жылдың ақпан айында «ИТТО» АҚ-ның 100% акция үлесі «QazTech Ventures» АҚ жалғыз акционерінен «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ меншігіне берілді.
2021 жылдың наурыз айында «ИТТО» АҚ атауы «QazInnovations» Инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ (бұдан әрі – Агенттік) болып өзгертілді.
Осыған байланысты «Ұлттық даму институттарының және индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау шараларын іске асыруға уәкілеттік берілген, дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей не жанама түрде мемлекетке тиесілі өзге де заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 30 шілдедегі № 450 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № 521 қаулысымен Агенттіктің жаңа атауы нақтыланды.

МИССИЯСЫ-ЕЛДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУҒА ЖӘРДЕМДЕСУ

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР

  1. Инновациялық қызметті ынталандыру

МАҚСАТЫ:

Инновациялық және технологиялық әлеуетті арттыру

– Инновациялық гранттар беру

– Нысаналы технологиялық бағдарламаларды (инновациялық кластерлерді) іске асыруға жәрдемдесу)

2. Инновациялардың экожүйесін дамытуды талдамалық сүйемелдеу

МАҚСАТЫ:

Инновациялық саясатты іске асыру бойынша бастамаларды қалыптастыру

– Нормативтік базаны жетілдіруге жәрдемдесу

– Инновациялар саласындағы үздік тәжірибелерді талдау және енгізу

3. Институционалдық даму

МАҚСАТЫ:

“QazInnovations”  қызметінің тиімділігін арттыру

Корпоративтік басқару жүйесін дамыту

– Рентабельділіктің жоспарлы деңгейін қамтамасыз ету

«Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығы» акционерлік қоғамының 2020-2029 жылдарға арналған даму стратегиясы

Публикация күні                                            04.12.2020