АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations"

Акселераторлар мен бизнес инкубаторлар

Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары.

Негізгі бағыттар: IT технологиялар, көлік және ұтқырлық, экономика, білім, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, қауіпсіздік, экология, энергия үнемдеу технологиялары, денсаулық сақтау.

Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары.

Негізгі бағыттар: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, қаржылық технологиялар, экологиялық технологиялар, индустрия 4.0, робототехника және т.б.

Нұр-Сұлтан қаласы.

Негізгі бағыттар: құрылыс, қаржылық технологиялар, IT-технологиялар.

Нұр-Сұлтан қаласы.

Негізгі бағыттар: Индустрия 4.0, ІТ-технологиялар, қаржылық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, экологиялық технологиялар, биотехнология, робототехника, өндіріс.

Нұр-Сұлтан қаласы.

Негізгі бағыттар: Индустрия 4.0, IT-технологиялар, қаржылық технология, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, экологиялық технология, биотехнология, робототехника.

Атырау қаласы.

Негізгі бағыттар: мұнай-газ саласы, ІТ-технологиялар.

Алматы қаласы.

Негізгі бағыттар: робототехника, электрмен жабдықтау, қауіпсіздік жүйелері, өндірістік автоматика, білім беру, экология, мобильді технологиялар, электронды коммерция, Үлкен деректер, Интернет заттары, ақылды үй, ақылды қала.

Талдықорған қаласы.

Негізгі бағыттар: қаржылық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, индустрия 4.0, робототехника, ақылды қала және т.б.

Көкшетау қаласы.

Негізгі бағыттар: ақпараттық технологиялар, қаржылық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, экологиялық технологиялар, биотехнологиялар.

Қостанай қаласы.

Негізгі бағыттар: ақпараттық технологиялар, қаржылық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, экологиялық технологиялар, биотехнология, робототехника.

Нұр-Сұлтан қаласы.

Негізгі бағыттар: Индустрия 4.0, ІТ-технологиялар, қаржылық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, экологиялық технологиялар, биотехнология, робототехника.

Нұр-Сұлтан қаласы.

Негізгі бағыттар: жасыл технологиялар.