АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations"

Акселераторлар мен бизнес инкубаторлар

Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары. Негізгі бағыттар: IT технологиялар, көлік және ұтқырлық, экономика, білім, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, қауіпсіздік, экология, энергия үнемдеу технологиялары, денсаулық сақтау.

Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары. Негізгі бағыттар: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, қаржылық технологиялар, экологиялық технологиялар, индустрия 4.0, робототехника және т.б.

Нұр-Сұлтан қаласы. Негізгі бағыттар: құрылыс, қаржылық технологиялар, IT-технологиялар.

Нұр-Сұлтан қаласы. Негізгі бағыттар: Индустрия 4.0, ІТ-технологиялар, қаржылық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, экологиялық технологиялар, биотехнология, робототехника, өндіріс.

Алматы қаласы. Негізгі бағыттар: Логистика, көлік, құрылыс, энергетика, мұнай-газ секторы, тау-кен металлургия кешені.

Атырау қаласы. Негізгі бағыттар: мұнай-газ саласы, ІТ-технологиялар.

Нұр-Сұлтан қаласы. Негізгі бағыттар: Индустрия 4.0, IT-технологиялар, қаржылық технология, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, экологиялық технология, биотехнология, робототехника.

Талдықорған қаласы. Негізгі бағыттар: қаржылық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, индустрия 4.0, робототехника, ақылды қала және т.б.

Алматы қаласы. Негізгі бағыттар: робототехника, электрмен жабдықтау, қауіпсіздік жүйелері, өндірістік автоматика, білім беру, экология, мобильді технологиялар, электронды коммерция, Үлкен деректер, Интернет заттары, ақылды үй, ақылды қала.

Қостанай қаласы. Негізгі бағыттар: ақпараттық технологиялар, қаржылық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, экологиялық технологиялар, биотехнология, робототехника.

Көкшетау қаласы. Негізгі бағыттар: ақпараттық технологиялар, қаржылық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, экологиялық технологиялар, биотехнологиялар.

Нұр-Сұлтан қаласы. Негізгі бағыттар: жасыл технологиялар.

Орал қаласы. Негізгі бағыттар: ақпараттық технологиялар, қаржылық технологиялар,  экологиялық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, робототехника.

Нұр-Сұлтан қаласы. Негізгі бағыттар: Индустрия 4.0, ІТ-технологиялар, қаржылық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, экологиялық технологиялар, биотехнология, робототехника.